Avviż Pitkalija

Mill-10 ta’ Settembru il-Pitkalija ser terġa’ tibda tiftaħ il-Ħadd għall-Bdiewa mit-8:00am sal-10:00am