Farmers Market

Farmers Market.
Għada s-Sibt ġewwa l-Birgu, Kottonera u ġewwa Ta’ Qali.
Mis-7 ta’ fil-għodu
From 7am