Pilot project - Development of label for food establishments buying from the Pitkalija

Il-Malta Food Agency tħabbar illi qed tilqa’ applikazzjonijiet mingħand stabbilimenti tal-ikel illi jixtru frott u ħaxix mill-pitkalija biex ikunu ikkunsidrati li jipparteċipaw fi proġett pilota għall-iżvilupp ta’ tikketta li tiddistingwixxi negozji illi jixtru u jagħmlu użu minn prodott lokali.
Min hu interessat ġentilment mitlub jibgħat email bis-suġġett “Buyer Label” bħala applikazzjoni fuq [email protected] u jinkludi dawn id-dettalji.

  1. Ammont f’ kilogrammi ta’ kemm tixtri prodotti ta’ frott u ħaxix fix-xahar.
  2. Ammont f’ kilogrammi ta’ kemm tixtri prodotti ta’ frott u ħaxix mill-pitkalija fix-xahar.

The Malta Food Agency announces that it is receiving applications from food establishments that purchase local produce from its fruit and vegetable market (pitkalija) to be considered to participate in a pilot project for the development of a label that distinguishes businesses that buy and make use of a local produce.
Interested parties are kindly asked to send an email with subject “Buyer Label” as an application on [email protected] and include these details.

  1. Amount in kilograms of how many fruit and vegetable products you buy per month.
  2. Amount in kilograms of how many fruit and vegetable products you buy from the Pitkalija per month.