Il-Malta Food Agency bi ftehim u ħidma kordinata ma WasteServ

Il-Malta Food Agency bi ftehim u ħidma kordinata ma WasteServ se nkunu qed niġbru fdalijiet u skart agrikolu mil-Pitkalija biex jinbidel f’kompost ta’ kwalità li jista’ jiġi użat mil-bdiewa.
Deal between the Malta Food Agency and Wasteserv leads to a coordinated operation to pick up and process agriculture waste from Pitkalija into compost to be used by farmers.