Zjara Agrikola fl'Art Imqaddsa

4 – 11 ta’ Frar 2023

Inżuru: Haifa: Tabor: Kana: Nazaret: Baħar tal-Galilija: Farms: Betleħem: Ġerusalemm: Ein Karem.

Sibt 4: Niltaqgħu l-ajruport internazzjonali ta’ Malta fil-3.45am. Fis-5.45am intiru mar-Ryanair b’titjira diretta (FR7052) lejn Tel Aviv f’Iżrael. Naslu għall-9:45am. Imorru fuq l-Għolja tat-Tabor fejn Ġesù għamel it-trasfigurazzjoni. Hemmhekk ikollna l-quddiesa u Pranzu. Min hemm immorru Kana tal-Galilija fejn Ġesù għamel l-ewwel miraklu. F’Kana l-koppji miżżewġa jistgħu jagħmlu it-tiġdid tal-wegħdiet taż-żwieġ tagħhom. Imorru Nażaret u nagħmlu c-check in fil-hotel. Wara nżuru l-Basilka tal-Annunżazzjoni u l-Knisja tan-Nutrizzjoni (ta’ San Ġużepp) fejn kienet tgħix il-familja mqaddsa. Ċena u mistrieħ fil-lukanda f’Nażaret.

Ħadd 5: Kolazzjon. Imorru Tabgħa fejn nibdew biż-żjara tal-knisja tal-Beatitudni fejn Ġesù għamel id-diskors tal-muntanja. Hemmhekk niċċellebraw il-quddiesa. Wara nżuru l-Knisja tal-Multiplikazzjoni tal-ħobż u dik tal-Primat ta’ Pietru. Inżuru wkoll Kafarnahum, il-belt tal-Mulej. Pranzu fit-Tannureen Restaurant għal ħuta San Pietro tajba. Wara dawra bid-dgħajsa fuq il-Baħar tal-Galilija. Ċena u mistrieħ fil-lukanda f’Nażaret.

Tnejn 6: Inzuru entita’ Agrikola fil-Galilija. Wara l-pranzu mmorru Haifa fejn inżuru l-Għolja tal-Karmelu; l-Għar ta’ Elija fejn nitolbu b’mod speċjali għal dawk li jixtiequ t-tfal; u l-Bahari Gardens.

Tlieta 7: Kolazzjon. Mill-Galilija naqsmu għan-naħa tal-Lhudija. Imorru mill-ewwel f’Betanja tax-Xmara Ġordan fejn il-Mulej tgħammed mill-Battista u nagħmlu t-tiġdid tal-wegħdiet tal-magħmudija. Inżuru l-Qumran cave fejn kienu nstabu d-dead sea scrolls minn tifel ragħaj. Imorru l-Knisja parrokjali tar-Ragħaj it-Tajjeb fejn niċċellebraw il-quddiesa. Pranzu fil-Mount Temptation Restaurant. Check in fil-Lukanda. Naraw is-Sycamore tree ta’ Żakkew u l-Għolja tat-Tentazzjoni. Imorru wkoll nieħdu għawma fil-Baħar il-Mejjet. Ċena u mistrieħ fil-lukanda Oasis Intercontinental f’Ġeriko.

Erbgħa 8: Kolazzjon. Immorru Betleħem. Inżuru l-għalqa tar-Ragħajja u nagħmlu l-quddiesa. Ħin għax-xiri mill-koperattiva tal-Insara. Pranzu Grotto Restaurant. Inżuru Bażilka tan-Nattivita fejn nidħlu fil-grotta fejn twieled Ġesù Bambin. Imorru Ġerusalemm fejn nieħdu l-kmamar fil-Lukanda u nagħmlu dawra ta’ orjentazzjoni flimkien. Ċena u mistrieħ fil-lukanda f’Ġerusalemm.

Ħamis 9: Quddiesa kmieni fil-Basilka tas-Sapulkru. Inżuru l-aħħar 4 stazzjonijiet tal-Via Sagra. Kolazzjon. NżuruBetfaġi, Pater Noster, Għolja taż-Żebbuġ, Ħajt tal-Bikkejja, Sant’Anna u nkomplu il-Via Dolorosa. Pranzu fl-Armenian Restaurant. Wara l-ikel inżuru l-Għolja ta’ Sijon: ċ-Ċenekalu u r-Raqda ta’ Marija. Ċena u mistrieħ fil-lukanda f’Ġerusalemm.

Ġimgħa 10: Kolazzjon. Inzuru razzett tal-baqar Yahuda Diary Farm , Kibbutz. Wara nżuru l-Gallicum Canto, is-serduk jidden, fejn Pietru ċaħad lil Ġesù. Ikollna l-quddiesa. Wara mmorru Ein Karem inżuru l-Knisja tal-Viżitazzjoni u tat-Twelid tal-Battista. Pranzu fil-Casa Nova ta’ Ein Karem. Imorru lura Ġerusalemm Nistgħu anki mmorru il-Mamila Avenue Mall fejn il-Ġaffa Gate. Ċena u mistrieħ fil-lukanda f’Ġerusalemm.

Sibt 11: Kolazzjon kmieni. Inlestu biex imorru l-ajruport ta’ Ben Gurion f’Tel Aviv biex nerġgħu ntiru mar-Ryanair b’titjira diretta (FR7053) fis-10.35am. Naslu Malta fit-1:10pm.
Prezz €1,650,00 li jinkludi:

• Flight bir-Return, Malta – Telaviv 4/2/2023, Telaviv – Malta 11/2/2023
• Akomodazzjoni Full board
• Kmamar ta’ żewġt persuni
• Żjarat kemm f’postijiet Sagri kif ukoll fuq Azjendi Agrikoli
• Gwida tal-post
• Gwida Spiritwali Sun Ġorġ Dalli
Ma jinkludix:
• Health Insurance

Min hu nteressat jistgha jibgħat ċekk
ta’ €500.00 lil Malta Food Agency.
Għal aktar informazzjoni ċempel 22926704 jew inkella imejl: [email protected] għal aktar dettalji.

Nota: Jista’ jkun hemm tibdil fil-programm minħabba t-temp.